Beeg.com đã rất cố gắng dành tất cả những gì mình có cho cô mà vẫn chẳng đủ. Thứ muốn nhận lại chính là mỗi lần lên giường quan hệ.