Clip Sex tuổi trẻ thường hay bồng bột và làm mình điều mà bản thân thích. Đó là đánh lừa cảm xúc nhất thời tới khi nhận ra đã muộn.